Forma wykupu samochodu z leasingu

Autor: Grzegorz Olszewski

Podatnik zamierza sprzedać samochód Toyota Yaris wykupiony z leasingu. W jakiej formie dokonać wykupu? Czy korzystniejsza będzie forma wykupu na firmę czy na własne nazwisko przedsiębiorcy?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, z powodu zbyt małej liczby informacji o zaistniałej sytuacji. Odpowiedź zależna jest od wielu okoliczności, których nie wskazano. W poniższym uzasadnieniu przedstawiono argumenty za i przeciw wykupu samochodu „na firmę”.

Wśród zalet wykupu samochodu z leasingu „na firmę” wskazać należy dwie najbardziej istotne. Pierwsza z tych zalet to możliwość odliczenia podatku (całości lub części) naliczonego na fakturze wykopowej - zakładając, że samochód będzie wykorzystywany do realizowania czynności opodatkowanych. Druga zaleta to możliwość zaliczenia wykupionego samochodu do środków trwałych podatnika oraz jego amortyzacja- a w rezultacie możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów i wydatków na zakup samochodu.

Jako wady wykupu samochodu z leasingu „na firmę" wskazać należy konieczność opodatkowania VAT sprzedaży samochodu -wg stawki 23 %. Przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu „na firmę” stanowi przychód z działalności gospodarczej i również podlega opodatkowaniu, jeśli sprzedaż samochodu nastąpi po upływie pół roku (licząc od końca miesiąca, w którym wykup nastąpił). Wskazać należy, że wg organów podatkowych kwestia ta wygląda podobnie także w sytuacji wykupu na własne nazwisko przedsiębiorcy. Dla poparcia tej tezy przytoczyć można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2013 r. - IBPBI/1/415-369/13/E, a także indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2011 r. - IPPB1/415-785/11-2/AM.

W ocenie która forma wykupu jest korzystniejsza- „na firmę” czy na własne nazwisko istotne znaczenie mają okoliczności danego przypadku, a mianowicie:

W sytuacji sprzedaży samochodu wykupionego „prywatnie”, umowa sprzedaży będzie dodatkowo podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ten obowiązek spoczywa co prawda na kupującym, ale realnie będzie wpływać na atrakcyjność i zainteresowanie daną ofertą sprzedaży samochodu. Jeżeli samochód zostanie wykupiony „na firmę” to będzie wyłączony od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Wykupienie „na firmę” powoduje, że sprzedaż samochodu będzie stanowiła czynność opodatkowaną tylko VAT.

Po zmianie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (od 1 kwietnia 2014 r.) w sytuacji, gdy przy dokonaniu wykupu z leasingu, kwotę podatku naliczonego stanowiła jedynie część kwoty z faktury wykupu, a dodatkowo sprzedaż samochodu z wykupionego z leasingu, będzie miała miejsce w okresie 12 lub 60 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonano wykupu, odzyskana może być część nieodliczonego przy wykupie podatku. Wskazany okres 12 miesięcy odnosi się do samochodów o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł, a okres 60 miesięcy do samochodów o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł.

Przepis art. 90b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług określa zasady dokonywania korekt w odniesieniu do wyżej wskazanych sytuacji.

Grzegorz Olszewski - autor jest dyrektorem generalnym w firmie GO-leasing, ogólnopolskiej sieci brokerów leasingu.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:24

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:29

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1089