Czym różni się zgłoszenie od pozwolenia na budowę?

Autor: Rafał Witkowski

W czerwcu 2015 roku wprowadzona została ustawa nowelizująca ustawę - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Głównym celem wprowadzenia zmian w ustawie miało być skrócenie i ułatwienie czynności urzędowych dla osób budujących dom. Po wprowadzonych zmianach rozpoczęcie budowy możliwe jest już nie tylko za wcześniej obowiązującą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, ale również nową, którą jest zgłoszenie budowy. Pozwala to na nawet kilkutygodniowe zaoszczędzenie czasu. W artykule wyjaśnimy, czym różni się pozwolenia na budowę od zgłoszenia i kiedy poszczególne z nich są wymagane. 

Czym różni się zgłoszenia od pozwolenia na budowę? - Szybszy proces budowlany.

Obowiązująca ustawa w dalszym ciągu mimo wprowadzonych zmian wymaga pozwolenia przy budowie i tzw. bliźniaków - domów w zabudowie szeregowej. Jednakże już budowa wolno stojących domów jednorodzinnych i przebudowa istniejących budynków została zwolniona od pozwolenia. W przypadku tych inwestycji zgłoszenie jest możliwe, ponieważ nie oddziałują one bezpośrednio na sąsiadujące nieruchomości. Kolejnymi obiektami, dla których również zniesiono pozwolenie, są budowle, których powierzchnia jest mniejsza niż 35 m², są to m.in. garaże, altany, ganki i oranżerie, wolno stojące budynki gospodarcze (parterowe) oraz wolnostojące budynki rekreacji indywidualnej (parterowe) - domki letniskowe. Budowa wiat, przydomowego basenu i oczka wodnego, których powierzchnia jest mniejsza niż 50 m², również wymaga jedynie zgłoszenia budowy. Istotne przy zgłoszeniu jest to, iż odnosi się ono do obiektów, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki i usytuowany jest więcej niż 4 m od granicy sąsiada.

Przy budowie m.in. budynków usługowych i wielorodzinnych w dalszym ciągu wymagane jest pozwolenie na budowę. Wymagane jest również przy remoncie i przebudowie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na obszarze wpisanym do rejestru, Bez pozwolenia nie obędzie się również w dalszym ciągu przy budowie ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m, a także wszystkich budowli, które przekraczają powierzchnię określoną w normach dozwolonych dla zgłoszenia budowy.

Zgłoszenie budowy zgodnie z ideą ma skrócić często czasochłonną procedurę budowlaną, dlatego też przy zgłoszeniu nie jest wymagane załączanie do dokumentacji oświadczeń o dostawie wody, energii, ciepła oraz gazu. Kontrola tych podłączeń sieciowych następuje dopiero podczas oddawania budynku do użytku. Przy zgłoszeniu również pominięto oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogami gminnymi lub powiatowymi.. W przypadku dróg wojewódzkich i krajowych takie oświadczenie jest jednak w dalszym ciągu wymagane.

Równie istotny wpływ na oszczędność czasu podczas budowy ma zniesienie w czerwcu 2015 roku siedmiodniowego terminu na zawiadomienie organu o terminie rozpoczęcia prac związanych z budową. Obecnie rozpoczęcie budowy przy zgłoszeniu może nastąpić po upływie 30 dni od daty zgłoszenia budowy, jeśli w danym czasie przez właściwy organ nie zostanie wniesiony żaden sprzeciw. Przy procesie pozwolenia na budowę wymagany czas to 65 dni. Samo rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić nawet do 3 lat od wyznaczonej daty, wcześniej były to jedynie 2 lata.

Obie procedury w dalszym ciągu wymagają jednak  powiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończonej budowie. W trybie zgłoszenia czas skrócony został z do 14 dni.

ZAŁĄCZNIK
14541665931_3e012d388b_k.jpg

Dokumenty wymagane przy pozwoleniu na budowę i zgłoszeniu

Pozwolenie na budowę:

oraz:

Zgłoszenie budowy:

Autor artykułu:
Artykuł przygotował internetowy sklep meblowy Ogrodolandia. Sklep oferuje min. garaże i wiaty drewniane wykonywane pod wymiar: http://ogrodolandia.pl/wiaty-garazowe

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:70

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:29

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1089