Czym się różni zasiłek chorobowy z funduszu chorobowego od zasiłku chorobowego z funduszu wypadkowego?

Autor: Karolina Ziółkowska

W sytuacji kiedy stajemy się osobami niezdolnymi do pracy z powodu przemijającej choroby, objawów schorzenia samoistnego czy też wypadku przy pracy, w drodze do/z pracy przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe czy też zasiłek chorobowy.

W zależności czy nasza niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy czy też nie, wiążą się z tym nasze określone uprawnienia oraz istnieją różnice pomimo tożsamości nazwy w zasiłku chorobowym pobieranym z funduszu chorobowego od zasiłku chorobowego z funduszu wypadkowego.

Pierwszą różnicą pomiędzy tymi zasiłkami jest tzw. okres wyczekiwania. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego: 

  1. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu; 
  2. po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie. 

Co w konsekwencji powoduje, iż w przypadku kiedy, np. nasz tytuł do ubezpieczenia chorobowego wynika ze stosunku pracy (mamy wtedy do czynienia z ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowym), staniemy się niezdolni do pracy w 29 dniu trwania tego ubezpieczenia nie będzie nam przysługiwało prawo do zasiłku chorobowego. Analogicznie ma się sytuacja w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, np. jeśli prowadzimy własną działalność gospodarczą  i staniemy się niezdolni do pracy w 89 dniu trwania tego ubezpieczenia, również nie będą nam przysługiwały świadczenia wynikające z orzeczonej czasowej niezdolności.

Natomiast inna sytuacja jest wtedy, kiedy to staniemy się niezdolni do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub wypadku przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. W tej sytuacji na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu.

W praktyce oznacza to, iż osoba która chociażby pierwszego dnia swojej pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej uległa wypadkowi i z tego powodu stała się niezdolna do pracy ma roszczenia do wypłaty zasiłku od pierwszego dnia trwania tej niezdolności.

Kolejną różnicą jest to z jakiego funduszu wypłacany jest zasiłek chorobowy oraz w jakiej wysokości.

W przypadku zwykłego zasiłku chorobowego jest on wpierw poprzedzony wypłatą przez pracodawcę (na podstawie art. 92 kodeksu pracy) wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie to jest wypłacane bądź przez okres 33 dni i od 34 będzie wypłacany zasiłek lub przez okres 14 dni i wtedy od 15 dnia będzie wypłacany zasiłek. Pamiętać należy, iż okres pobierania wynagrodzenia chorobowego jest wliczany do okresu zasiłkowego wynoszącego 182 dni. Zarówno wynagrodzenie chorobowe jak i zasiłek chorobowy wypłacane są z funduszu chorobowego w wysokości 80 % podstawy wymiaru.

W przypadku zaś kiedy mamy do czynienia z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy od pierwszego dnia tej niezdolności wypłacany jest zasiłek chorobowy (art. 8 ust. 2 ustawy wypadkowej). A więc nie jest wypłacane w żadnym wypadku wynagrodzenie chorobowe. Okres zasiłkowy również trwa w tym wypadku 182 dni. Natomiast zasiłek będzie wypłacany z innego funduszu, a mianowicie z funduszu wypadkowego w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:549

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:73

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1058