Jak ubezpieczenie NNW chroni kierowcę i pasażerów pojazdu?

Autor: Rafał Witkowski

Właściciele pojazdów najczęściej ograniczają się do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jest to jednak wąska ochrona ubezpieczeniowa, której zakres warto rozszerzyć. Wystarczy wykupić ubezpieczenie NNW.

Chociaż wypadek drogowy najczęściej kojarzy się z uszkodzeniem pojazdu, często zderzenie samochodów dotyka także osoby podróżujące autem. Uszczerbek ciała, utrata zdrowia, a nawet życia, to dużo większy problem niż zniszczony samochód. Wypadki drogowe, których skutki na własnym ciele odczuwają pasażerowie i kierowca, pociągają zwykle za sobą wysokie koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją. Sposobem na pozyskanie środków jest ubezpieczenie NNW.

Ubezpieczenie NNW – zakres

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmuje ochroną kierowcę oraz pasażerów. Dotyczy wypadków, które wydarzyły się nie tylko podczas jazdy, ale również w trakcie wsiadania/wysiadania z auta, załadowywania/rozładowywania pojazdu, otwierania/ zamykania bramy garażu lub posesji, a nawet tankowania na stacji benzynowej.

Ubezpieczenie NNW dla kierowcy i pasażera oznacza:

W zależności od oferty konkretnej firmy, ubezpieczyciel może zapewnić m.in.:

- doznali całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie nogi, śmierć),

- zostali poddani leczeniu uciążliwemu, np. przeszli operację chirurgiczną lub przebywali w szpitalu minimum 5 dni, a nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu,

- zostali poddani leczeniu oraz rehabilitacjii

- ponieśli śmierć – w tym przypadku dostaje się zwrot kosztów za transport zwłok,

- musieli zakupić zalecone przez lekarza akcesoria ortopedyczne (np. kule, wózek inwalidzki).

Aby poznać pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej, należy zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy (OWU).

Zaletą polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków jest możliwość wyboru sumy ubezpieczenia, a więc maksymalnej kwoty odszkodowania wypłacanej w razie 100% uszczerbku na zdrowiu. Dzięki takiej elastyczności osoba ubezpieczająca może dostosować wysokość składki do swoich możliwości finansowych lub oczekiwań co do wysokości ewentualnego odszkodowania.

Ubezpieczenie NNW – jako uzupełnienie OC i AC

Osoby podróżujące samochodem z wykupionym ubezpieczeniem OC, które na skutek wypadku doznały uszczerbku na zdrowiu, otrzymają odszkodowanie wypłacone od ubezpieczyciela sprawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna kwota odszkodowania nie może przekroczyć 5 mln euro – w rozłożeniu na wszystkie osoby poszkodowane uczestniczące w zdarzeniu. Posiadając ubezpieczenie NNW, można zwiększyć wysokość odszkodowania. Mając dodatkowe pieniądze, można przeznaczyć je na inne działania zmierzające ku poprawie zdrowia.

Ubezpieczenie NNW może okazać się koniecznością, jeśli osoby pokrzywdzone podróżują samochodem odpowiedzialnym za wypadek. Wówczas odszkodowanie z OC im nie przysługuje, zaś AC nie posiada takiego zakresu. Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi doskonałe uzupełnienie pozostałych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:157

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:75

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1059