Układ w upadłości konsumenckiej

Autor:

Postępowanie upadłościowe co do zasady prowadzone jest w trybie likwidacji - dochodzi do spieniężenia majątku upadłego, a uzyskane środki są przekazywane wierzycielom. W praktyce najczęściej oznacza to utratę nieruchomości, również w przypadku, gdy służy ona zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego, jak i jego rodziny. Szczególne znaczenie odgrywa możliwość zawarcia układu pomiędzy upadłym i wierzycielami, co z kolei stanowi szansę na zatrzymanie domu lub mieszkania. Czym jest układ w upadłości konsumenckiej? Jakie są warunki jego zawarcia? Czy jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia upadłego?

Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego w sytuacji, w której zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia-komisarz, na uprzedni wniosek upadłego, postanowieniem zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Warto dodać, że na postanowienie o odmowie zwołania zgromadzenia wierzycieli przysługuje zażalenie.

Sam układ można nazwać jako pewnego rodzaju umowę, zawieraną pomiędzy upadłym i jego wierzycielami. Co istotne, wymagana jest akceptacja zaproponowanego rozwiązania przez większość wierzycieli, a sąd weryfikuje treść układu.

Sytuacja jest dość prosta w przypadku, gdy upadły posiada tylko jednego wierzyciela np. bank, który udzielił kredytu na zakup nieruchomości. W przedstawionym przykładzie zawarcie układu będzie w głównej mierze polegać na renegocjowaniu warunków spłaty zawartego kredytu np. poprzez obniżenie wysokości rat.

Kiedy dłużnik może złożyć wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu?

Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu może być złożony po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, aż do czasu likwidacji majątku upadłego.

Natomiast wniosek złożony po zakończeniu likwidacji masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania.

Co ważne układ może zostać przyjęty wyłącznie za zgodą upadłego, a sędzia-komisarz, zwołując zgromadzenie wierzycieli, może wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły. Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania likwidacji przysługuje zażalenie.

Czy zawarcie układu jest korzystne dla upadłego?

Nie da się zaprzeczyć, że trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na wskazane pytanie. Przede wszystkim dlatego, że sytuacja każdego upadłego jest zupełnie inna. Dlatego też niezbędna jest analiza sytuacji faktycznej. Na marginesie warto dodać, że zawarcie układu wydaje się korzystnym rozwiązaniem dla dłużnika, który posiada wyłącznie jednego wierzyciela, a nie chce utracić nieruchomości. Natomiast wiele zależy od wysokości zadłużenia, możliwości zarobkowych upadłego.

Należy wskazać, że sprzedaż nieruchomości w toku postępowania likwidacyjnego nie oznacza, że dłużnik zostanie pozostawiony sam sobie. Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, jeśli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Wskazaną kwotę określa sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, biorąc pod uwagę między innymi potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, a także sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz opinię syndyka.

Upadłość konsumencka to instytucja, która stanowi niejako wyciągniętą rękę do osób z różnych przyczyn niewypłacalnych. Mimo że dochodzi do utraty majątku, tak często jest to jedyna szansa na oddłużenie. W przypadku braku możliwości regulowania zadłużenia nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Z biegiem czasu problemy będą się wyłącznie nawarstwiać. Więcej informacji na temat upadłości można znaleźć na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:706

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:16

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1076