Instytucja małżeńska – fakty i mity z nią związane

Autor: Admin

Jednostki tworzą społeczeństwa. Zanim jednak jednostki zbudują wielkie społeczeństwa, budują małe społeczności. Taką najmniejszą społecznością okazuje się małżeństwo. To właśnie ono łączy dwie osoby w jedną społeczność i od niego zaczyna się dalsza budowa.

Prawne aspekty małżeństwa

Małżeństwo to związek przeważnie dwóch osób i przeważnie jednego mężczyzny z jedną kobietą, niekiedy dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet. Jest on zatwierdzony prawnie i społecznie, a jednocześnie ma regulacje prawne, obyczajowe oraz ewentualnie wyznaniowe. Małżeństwo zawiera się podczas ceremonii ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego lub/oraz podczas mszy ślubnej w Kościele danego wyznania. Małżeństwo rozwiązuje się przez rozwód orzeczony przez Sąd w toku procesu, gdzie następuje rozwód bez orzeczenia winy lub rozwód z orzeczeniem winy obwiniającym jedną z dwóch stron za rozpad małżeństwa. Zdarzają się też sytuacje stwierdzenia nieważności małżeństwa orzekane przez Sąd Cywilny lub/oraz Sąd Kościelny. Przy zawieraniu małżeństwa można też sporządzić umowę majątkową małżeńską. Umowa majątkowa małżeńska wyłącza, ogranicza, rozszerza lub przywraca wspólność majątkową, w innym wypadku według prawa małżonkowie posiadają wspólność majątkową.

Rodzaje małżeństwa

Wylicza się kilka rodzajów małżeństwa. Po pierwsze małżeństwa monogamiczne oraz poligamiczne. Małżeństwo monogamiczne to związek między dwoma osobami, które można zawierać w każdym państwie. Małżeństwo poligamiczne to związek między kilkoma osobami, przeważnie jednym mężczyzną i kilkoma kobietami, które można zawierać tylko w niektórych państwach. Po drugie małżeństwa heteroseksualne oraz homoseksualne. Małżeństwo heteroseksualne to związek między mężczyzną a kobietą, które można zawierać w każdym państwie. Małżeństwo homoseksualne to związek między dwoma mężczyznami lub dwoma kobietami, które od 2001 roku można zawierać w coraz większej ilości krajów, zwłaszcza w Europie i Ameryce. Małżeństwa klasyfikuje się również ze względu na konkretne wyznania regulujące sprawy ich zawierania i rozwiązywania.

Małżeństwo według chrześcijaństwa

Małżeństwo w chrześcijaństwie traktuje się na wzór związku między Jezusem Chrystusem a Oblubieńcem a Kościołem Oblubienicą. Chrześcijaństwo posiada trzy wielkie odłamy: katolicyzm, protestantyzm, prawosławie. Dokładne regulacje na temat ślubów i rozwodów różnią się w konkretnych odłamach.

Małżeństwo według katolicyzmu

Małżeństwo w katolicyzmie zawiera jeden mężczyzna z jedną kobietą. Istnieją więc małżeństwa monogamiczne. Rozwód pozostaje niedopuszczalny. Osoby, które przyjmują sakrament małżeństwa nie mogą przyjąć jednocześnie sakramentu kapłaństwa, który wiąże się z przestrzeganiem celibatu.

Małżeństwo według prawosławia

Małżeństwo w prawosławiu zawiera jeden mężczyzna z jedną kobietą. Istnieją więc małżeństwa monogamiczne. Rozwód pozostaje dopuszczalny. Osoby, które przyjmują sakrament małżeństwa mogą również przyjąć sakramentu kapłaństwa.

Małżeństwo według protestantyzmu

Małżeństwo w protestantyzmie zawiera jeden mężczyzna z jedną kobietą. Istnieją więc małżeństwa monogamiczne. Rozwód pozostaje dopuszczalny. Osoby, które przyjmują święty obrzęd sakramentalny, jakim jest małżeństwo mogą również zostać dopuszczone do obrzędu kapłaństwa (protestantyzm zakłada dwa sakramenty - chrzest i eucharystię, jako ustanowione przez samego Chrystusa).

Małżeństwo według judaizmu

Ślub w judaizmie zawiera jeden mężczyzna z jedną kobietą. Istnieją więc małżeństwa monogamiczne. Rozwód można uzyskać tylko na życzenie mężczyzny.

Małżeństwo według islamu

Ślub w islamie zawiera jeden mężczyzna z jedną lub kilkoma kobietami. Istnieją więc małżeństwa poligamiczne. Rozwód to zjawisko niemal znikome, aczkolwiek możliwe do uzyskania.

Małżeństwo według hinduizmu

Ślub w hinduizmie zawiera jeden mężczyzna z jedną kobietą. Istnieją więc małżeństwa monogamiczne z dozwoloną poligamią. Rozwody nie istnieją, aczkolwiek jeśli żona nie urodzi mężowi syna, może on poślubić kolejną kobietę.

MK
Źródło: http://kancelariaea.pl/uslugi.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:61

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:21

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1080