Zbiór zasad, które przybliżą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Autor: Admin

Ustawa Prawo upadłościowe określa formalne warunki, które umożliwiają dłużnikowi złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Zgodnie z nimi, warunkiem podstawowym jest, aby wnioskodawca był osobą fizyczną. Ponadto stał się on niewypłacalny, co oznacza, że utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i stan ten przekroczył okres trzech miesięcy. Majątek, którym dysponuje jest zbyt mały, żeby zaspokoić zobowiązania wobec wierzycieli. A sytuacja finansowa, w której znalazł się konsument nie wynika bezpośrednio z jego winy, tylko jest skutkiem niezależnych czynników/okoliczności zewnętrznych, na które nie do końca miał wpływ, np. choroba, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, kataklizm lub działania osób trzecich.

Oprócz powyższych formalnych warunków, które należy wykazać, aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto pamiętać również o innych zasadach, które przedstawią dłużnika w pozytywnym świetle i pomogą mu szybciej pozbyć się ciążącego na nim zadłużenia.

Pokaż swoją dobrą wolę i nie ukrywaj informacji

Dłużnik powinien działać transparentnie. W praktyce oznacza to, że nie próbuje on zataić przed sądem oraz swoimi wierzycielami żadnych informacji dotyczących dochodów lub nie szuka sposobów na uniknięcie obowiązku spłaty zobowiązań. Wola współpracy i nie mataczenie w swojej sprawie będą zawsze dobrze odbierane przez sąd.

Nie pogłębiaj wysokości zadłużenia

Nie oznacza to nic innego jak, unikać świadomego zwiększania swojego zadłużenia oraz niewypłacalności. Czyli dłużnik nie powinien zaciągać kolejnych zobowiązań finansowych, np. nie pogłębiać zadłużenia na karcie kredytowej, nie kupować nic na raty lub nie pożyczyć kolejnych chwilówek.

Unikaj następnych pożyczek od instytucji pozabankowych

Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe, w szczególności jeśli dłużnikowi brakuje pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, np. zakup żywności dla siebie i rodziny. W takiej sytuacji najlepiej jest najpierw spróbować pożyczyć drobne sumy pieniędzy od najbliższych, przyjaciół. Pożyczki od instytucji finansowych powinny być traktowane jako ostateczność, ponieważ będą one znacznie pogłębiać zadłużenie konsumenta i stawiać go w niekorzystnym świetle jako dłużnika.

Nie podejmuj pochopnych i nieprzemyślanych działań

Powinno się na czas postępowania upadłościowego „zamrozić” wszystkie plany i decyzje życiowe, które mogą zmienić porządek prawny dłużnika. Chodzi tu na przykład o zawieranie związków małżeńskich czy zmianę pracę. Tym bardziej, jeżeli do tej pory wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nagły brak lub niepewne źródło przychodu, może całkowicie zaprzepaścić szanse na wyjście z zadłużenia za pomocą upadłości konsumenckiej.

Nie wyprzedawaj swojego majątku

Każda próba spieniężania swojego majątku może zostać zakwalifikowana jako próba oszustwa. Sąd może z tego powodu, w trybie nagłym, przerwać toczące się wobec niewypłacalnego konsumenta postępowanie upadłościowe. Należy mieć świadomość, że najprawdopodobniej dłużnikowi nie uda się ocalić swojego majątku w trakcie postępowania, ponieważ będzie on wchodził do masy upadłościowej. Jej celem jest zaspokojenie jak największych potrzeb wierzycieli, którzy będą występowali w roli poszkodowanych. Będą oni także regularnie sprawdzać postępowanie konsumenta i jeżeli zdecyduje się on na wyprzedaż swojego majątku, to bardzo często jako pierwsi poinformują o tym fakcie Sąd.

Kontakty z wierzycielami nie są wskazane

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości trafił już do Sądu, to warto unikać kontaktów z wierzycielami – w szczególności jeśli na razie nie wzywają do zapłaty. Nie ma również potrzeby informowania wierzycieli o swoich dochodach, wydatkach i majątku oraz być z nimi w kontakcie.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:29

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:21

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1080