Sekcja Prawa Własności Przemysłowej

Autor: Admin

Udział adwokatów w spotkaniu zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 2 punktów szkoleniowych.


Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem uprzejmie proszę o dodatkowe zgłoszenie uczestnictwa na mail: sekcja.pwp@ora-warszawa.co m.pl. Osoby które do 20 stycznia br. odznaczyły swój udział w wydarzeniu zostały już zapisane. 


Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej Monika Witkowska serdecznie zaprasza na spotkanie Sekcji. 


Tematem spotkania będą proponowane zmiany w kpc i ocena ich wpływu na orzecznictwo w sprawach własności przemysłowej oraz kwestia powstania sądów własności intelektualnej. 


Prelegentem będzie SSO Beata Piwowarska. Absolwentka Wydziału Prawa iAdministracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ochrony własności przemysłowej na uniwersytetach: Jagiellońskim oraz Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczęła na początku lat 90-tych, pracując jako sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu, a później w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Praga, orzekając w sprawach cywilnych. Przez 5 lat (1998–2003) była konsulem w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu.

Jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, przewodniczącą XXII Wydziału Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych.

Autorka licznych publikacji, dotyczących ochrony własności przemysłowej oraz wykładowca w dziedzinie ochrony własności intelektualnej na wielu uczelniach krajowych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagieloński, Akademia Leona Koźmińskiego i Akademia Łazarskiego). Niezależnie, SSO Beata Piwowarska prowadzi wykłady i szkolenia dla rzeczników patentowych, w tym w ramach aplikacji.


Jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, przewodniczącą XXII Wydziału Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych.


Autorka licznych publikacji, dotyczących ochrony własności przemysłowej oraz wykładowca w dziedzinie ochrony własności intelektualnej na wielu uczelniach krajowych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagieloński, Akademia Leona Koźmińskiego i Akademia Łazarskiego). Niezależnie, SSO Beata Piwowarska prowadzi wykłady i szkolenia dla rzeczników patentowych, w tym w ramach aplikacji.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:127

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:21

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1080