Polskie Centrum Mediacji

Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji jest kontynuatorem działalności Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce przy Stowarzyszeniu Penitencjarnym Patronat. Stowarzyszenie powstało w maju 2000 roku.


Historia stowarzyszenia zaczyna się w chwili, gdy w 1992 r. grupa pracowników ówczesnego Biura Interwencji Senatu oraz przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat, na zaproszenie niemieckiej Fundacji H. Bőll'a, wyjechała do Kolonii. Tam zapoznała się z działalnością niemieckich ośrodków mediacji, zajmujących się szczególnie nieletnimi sprawcami czynu karalnego. Uzyskane w Niemczech informacje stanowiły zaczyn powstania Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce, który oficjalnie został powołany w grudniu 1995 roku i afiliowany przy Stowarzyszeniu Penitencjarnym Patronat, wspierany finansowo przez Fundację H. Bőll'a. 


Zajmuje się wszystkimi typami mediacji: 
- oświatowymi, 
- rodzinnymi,
- cywilnymi,
- gospodarczymi,
- pracowniczymi, 
- społecznymi,
- karnymi,
- dotyczącymi nieletnich sprawców przestępstw, 
- okołorozwodowymi,
- sporami zbiorowymi. 

 
Najważniejszym, choć nie jedynym celem w pracach Zespołu było wprowadzenie mediacji jako instytucji prawnej do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po 1995 r. na terenie całego kraju powstały ośrodki mediacji, w których realizowano eksperymentalny program mediacji między pokrzywdzonym a sprawcą czynu karalnego. Między innymi, na bazie naszych doświadczeń zostały opracowane i ostatecznie wprowadzone w 1997 r. zmiany w kodyfikacji karnej dot. wprowadzenia instytucji mediacji do kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. W tym czasie Zespół prowadził szeroką działalność edukacyjną, m.in. przeszkolił ponad 400 przyszłych mediatorów z całej Polski. 
 
Nie mniej ważna dla członków Organizacji jest promowanie idei sprawiedliwości naprawczej wśród przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów, służb jednostek penitencjarnych) i szerokich kręgów polskiego społeczeństwa. Po pięciu latach działalności, członkowie Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce rozszerzyli zakres działalności mediacyjnej, powołując Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji. 
 
Prace członków i mediatorów Polskiego Centrum Mediacji nadal skupiały się na szeroko pojętym propagowaniu idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów.
 
Ważniejszym wydarzeniem było również powołanie w 2005 roku ogólnopolskiej Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
 
Polskie Centrum Mediacji od ponad dwunastu lat organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu mediacji, które jak dotąd ukończyło ponad 2000 uczestników. 
 
Jednocześnie PCM prowadzi i uczestniczy w wielu programach popularyzujących ideę i wiedzę na temat mediacji. Są to między innymi: 
- konkurs „Rozwiązuje spory bez przemocy, czyli co wiem o sprawiedliwości naprawczej w Polsce?” od 2002 roku
 - współpraca z programem społecznym „Szkoła bez przemocy”
- współpracuja przy organizowaniu szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu mediacji m. in. z: Krajowym Centrum, Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratur, programem społecznym „Szkoła bez Przemocy”, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
PCM jest wydawca jedynej cyklicznej publikacji w Polsce poświęconej mediacji kwartalnika „Mediator”. W ciągu ponad 12 lat działalności stowarzyszenie PCM rozrosło się do ponad 1000 członków i przeszkoliło ponad 2500 osób mediatorów! 
 
Serwis www.prawowity.pl podjął współpracę ze stowarzyszeniem Polskie Centrum Mediacji w zakresie usług związanych z mediacjami i alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów a także wymiany informacji. 
 

Zapraszamy na stronę Polskiego Centrum Mediacji - www.mediator.org.pl 

 

 

 

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:495

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:29

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1089